Cts. Eyl 26th, 2020

Alevi Siteleri

Alevi Siteleri Tanıtımı

Alevilik

Osmanlı imparatorluğunun batıya açılma çabaları, -görecelide olsa Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla gayri Müslimlere tanınan kısmi özgürlükler- yabancı misyonerlerin Anadolu’da yaşayan...

Alevi İnancının vazgeçilmez ve değiştirilemez temel ilkeleri ve kendilerine özgü yasaları vardır. Aleviliğin özünü oluşturan bu temel ilke ve yasalar,...