Paz. Mar 7th, 2021

Alevi Siteleri

Alevi Siteleri Tanıtımı

İRAN – DİYANET – CEMAAT VE BİR VİP AJAN ALİ YERAL

5 min read

1998 yılından bu yana Alevi Hasibilik EHDAV vasıtasıyla İran Caferiliğinin işgali altındadır. İlkin Hatay bölgesinin, daha sonra tüm yurtta ve Avrupa da bulunan Alevilerin sistematik bir şekilde Caferi eştirilmesi, Muhammed bin Nusayr öğretisinin zayıflatılması ana hedefidir. Bu aynı zamanda Devlet- Diyanet-Cemaat politikasıdır.
Bu politikaya göre Caferilik ehlisünnete en yakın mezhep olarak tanımlanmaktadır.
Bunun için Ali YERAL Diyanet ve Cemaat destekli olarak Alevi Hasibilerin 1400 yıllık kendi mecrasından çıkarılarak CAFERİ inanç penceresinden bakar bir pozisyona getirmeye çalışmaktadır.
REFERANS 1 = Alevilere yönelik Caferileştirme basıncı o kadar had safhada ki Alevi olmayan sosyolog, yazar Mustafa Cemil KILIÇ bu konuda Ali YERAL ‘ın MASKESİNİ düşürmektedir.
Alevilere yönelik Şii / Caferi misyonerliği ve Alevi – Şii benzemezliği üzerine
Bu bağlamda hedef, Alevileri Caferileştirmek ve Aleviliği yok etmektir. Böylece Sünnilere göre “ Gulat – ı Şia “ çerçevesine sokulan Aleviler, Kızılbaşlar,Tahtacılar, NUSAYRİLER ve Bektaşiler sözüm ona hidayete erdirilmek suretiyle fiziken değil ama itikaden imha edileceklerdir. Bu noktada Şii ve Sünni ulemanın sinsi bir işbirliği içinde oldukları her bakımdan görülmektedir. Sünni ulemanın büyük çoğunluğu Alevi, Kızılbaş, Bektaşi ve Nusayrilerin Caferileşmesinden memnuniyet duymaktadır. Özellikle Türkiye’de Sünni kurum ve kuruluşlar, Caferilere, Alevileri asimile etmeleri için yardım etmektedir. Türkiye hükümetince düzenlenen Alevi Çalıştaylarına, Şii / Caferi temsilcilerin yoğun bir biçimde çağrılmaları ve iştiraklerinin temini, Sünni temsilcilerle aynı söylemleri kullanmaları bunun somut göstergelerinden biridir.
O halde Alevilikle Caferiliği birbirine benzer yahut yakın inançlar olarak nitelemek ve bunu Caferi misyonerliği için kullanmaya çalışmak hiçbir gerçek Alevinin kabul edebileceği bir şey değildir.
Zira ne Aleviler Cafer’idir ne de Caferiler Alevidir.

REFERANS 2 = Türkiye de nüfusu 15- 25 milyon arasında olan Alevilerin tamamı (yalnız İzzettin DOĞAN ve Ali YERAL Hariç ) ALEVİ KÖYLERİNE CAMİ YAPILMASIN diye haykırıyor. Bu konuda miting yapıyor. Bizim Ali YERAL Efendi Devlet- Diyanet ve Cemaat’ le el ele!
Ali YERAL : ALEVİLER DİNSİZ BİR TOPLUM İSTEMİYOR..
Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı (EHDAV) Başkanı Ali Yeral, Akdeniz Arap Alevilerinin asla dine karşı olmadıklarını ve dinsiz bir toplum istemedikleri belirterek, ” ALEVİ KÖYLERİNE CAMİ YAPILMASINA karşı değiliz.” Dedi.

Ali Yeral; Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Derneği ve çeşitli Alevi örgütleri üyelerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri mitingde ‘ALEVİ KÖYLERİNE CAMİ YAPILMASIN’ açıklamasını değerlendirdi ve “BİZ DİNSİZ BİR TOPLUM İSTEMİYORUZ.” diye konuştu.
EY OKUR
Sn. Ali Yeral Efendinin i! Bu söylemi, Dedem ikinci HASİBİ dediği Şeyh Yusuf Ebe TURHAN ‘a ihanet değil midir?
REFERANS 3: Ali YERAL Efendi ‘nin kendi sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarına bakın!
Süleyman Yüksek Ali Bey keşke iki haftada bir köylerede oranın hocalariyla beraber düzenli olarak bilgilendirme amaçlı dinle ilgili hatayimiz ve alt yapımız ve eğitimle ilgili halkımızın buna ihtiyaç lari var gün birlik zamanı ali bey
3 Mayıs 2014, 03:15 · 2
Ali Yeral Yani Hocalara mı ders vereyim, bizi 9 köyden kovarlar, tüm zorluk, hakaret, tehdit ve kıt ımkanlarımıza rağmen, her gün bir yerdeyiz, üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımızı sanıyorum.
3 Mayıs 2014, 14:23 · 8
Alevi Nusayri şeyhleri, BENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLAR demektedir. Neden peki Sn. Ali YERAL Efendi neden KOVARLAR? Sebep nedir?
Ali YERAL; kaçıyor, zaten hiçbir soruya cevap veremiyor? Tayfasından buna yanıt verebilecek babayiğit aranıyor!!!
EY OKUR
Ali YERAL Efendi sorulara cevap veremediği için eziliyor. Kendini suçlu bildiği için KORKUYOR ve korktuğu için KAÇIYOR.
BİRKAÇ PAYLAŞIM DAHA
25.12.2014

Ali Yeral Canım bu Ferit DEVECİ ile sıkı irtibata geç. Hamire ait ne varsa onu deşifre edelim. Adam dün bile gene hakkımda zırvalamış şerefsiz it.
…….
Tamam Hocam
ALİ Yeral Artık onu susturduk diyen FERİT DEVECİYE çaktırmadan gönder bakalım ne diyecek. O Hamirin yazısını daha şimdi okudum.Pis kanı ve sütüne binlerce lanet
25.122012. 23.15

Onu engelledim isteyinize göre ama yazdıklarımızı görsün isterdim. Ferit Deveci ile mesajlaştık akşam tlf. İle konuşmak istedim ama yanaşmadı.
VAH ZAVALLI BÜYÜK! ALİ YERAL VAH
Küfür, tehdit, şantaj ve hakaret bu mu ehlibeyt kültürü? KUM kentinde aldığın medrese eğitimi bu muydu? MAGANDA Ferit DEVECİ ’den medet umacak kadar küçüldün demek!!!
04.01.2015 22.51
Hocam bakın oğlunun facesinden ne gönderdi bana it.
05.01.2015 15.29

ALİ Yeral Bilgim var canım bu iti tüm delileriyle c. savcılığına şikâyet ettim. Netice alana kadar bunu dışarıya sızdırmayalım dua ile
05.01.2015 18.30

Ali Yeral Aynen canım onun çakma tanrısı Mehmet GÜVEN sadece beni takip edip dikizlesin ve bana savaş açsın diye yüklü maaş veriyor. Ve kızını o şerefsizin militanına aldılar.
EY OKUR
Buna benzer yalan, adi ve aşağılık ifade içeren onlarca hatta yüzlerce Ali YERAL ‘in paylaşımı geliyor.
EY OKUR
ALİ YERAL’ İN BU İĞRENÇ YALANLARINI ONA YEDİRECEĞİM.
1)Sn. Ali YERAL “kızını o şerefsizin militanına verdi” demişsin. O militanın adını açıklamanı istiyorum. İSPATLAMAYAN ALÇAKTIR.
Bu konuya açılama = Benim iki kızım İskenderun da evli, ikisini de el şeyh el “mengüli “ailelerine gelin verdim. Başka da evli kızım yok. Şeyh El Mengüli aileleri SÜLALE boyu Mehmet GÜVEN’ e karşı, çok net tavırları vardır. Bu konuda Şeyh Nasreddin ESKİOCAK’la birebir örtüşen düşünce ve yaklaşımları vardır. Mehmet GÜVEN ile değil, tam aksine Nasreddin ESKİOCAK ‘ın ikinci adresleri gibi. Bunu herkes biliyor. Burada Ali YERAL hem YALAN söylüyor hem de İFTİRA etmektedir.
2)Mehmet GÜVEN ‘den yüklü para aldığım hususun da ki YALANINI DA SANA YEDİRECEĞİM YERAL efendi. Ben 2019’u hiçbir zaman hiçbir yerde kabul etmedim. Her bulunduğum mekânda sürekli aksini beyan etmişimdir.
ALİ YERAL’E HODRİ MEYDAN
İstediğin yerde ve mekân da hatta senin mahalle olan EKİNCİ ‘de Mehmet GÜVEN ile ilgili konferans vermeye hazırım. Senin bulunacağın her yerde bu yalanını çürütmeye hazırım. Eğer bunu yapmazsan, KAÇARSAN aşağılık, yalancı ve müfterisin demektir.
EY OKUR
Asimilasyon insanlık suçudur. İşbirlikçilik ihanettir. Bu gidişata dur demek Asimilasyona ve işbirlikçilere karşı mücadele etmek her duyarlı alevi Nusayri’nin asli görevi olmalıdır.
Toplumsal karamsarlık aşılmalı
Korku onların (Ali YERAL, ŞANLI Hüseyin, Nasreddin ESKİOCAK )proje şeyhleri
Umut, Azim ve kararlılık bizim.
Hamit SAYAR
petruskarnaval@hotmail.com
0 554 533 73 04

 

Haber Kaynak: Habercem.com

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.