Cum. Eyl 24th, 2021

Alevi Siteleri

Alevi Siteleri Tanıtımı

”Ali Yolu” diye Yol tutup Yolunu şaşıranlara Alevilik adına bazı Sorular

2 min read

1) Enel Hakk islama uygun mudur?

2) Devriye İslama uygun mudur?

Örnek:

Dört kitapta yoktur bu ilim inan
ilmi devriyedir bu bir sırr-ı kan
Bulup bir mürşid-i kamil ü irfan
okuyup bu dersi ayana geldim
Pir Hüsnî (16.yy)

3) BismiŞAH İslama uygun mudur?

4) İslam tanrı ve kul anlayışındayken, Aleviliğin vahdet-i Vücudu İslama uygun mudur?

5) Tanrı ve Ahiret işlerini dalgaya alan diye tabir edilen Aleviliğe has ŞATHİYE adlı nefesler islama uygun mudur?

Örnek:

Tanrıya Yakarış

Ey çömlekçi yapıp yapıp
Sonra yere çalmaz mısın
Kainatı bütün kırıp
Sen yalınız kalmaz mısın?

Ne farzın lazım ne sünnet
Ne cehennem ne de cennet
Bir can için etmem minnet
Verdiğini almaz mısın?

Cennetlerin harap olsun
Kevserlerin şarap olsun
Kırbıyıkın türap olsun
Defterinden silmez misin?

Tomarzalı Ali Kırbıyık (16.yy)

6) Mehdi, Mesih İslama uygun mudur?

7) Alevilikte Ahiret inancının olmaması İslama uygun mudur?

Pir Hasan Sani, Başköylü Seyyid Hasan Efendi ne diyor:

Cem yerinde sorulan soru ve verilen ceza; Ahiret gününde sorgu da edilmez, cezada verilmez.
Zira insanın kârı, kazancı, sermayesi dünyadır. Ahrette sorgu sual yapılacağı, sadece bir kandırma olup, milleti birbirine düşman edip kırdıran Alacaların uydurduğudur ve bunların sözleri yalandır.

Aklım ermez ahret eğlencesine
Saygım var insanın düşüncesine
Hayal cennetinin has bahçesine
Yobaz sürüsünü sürdüm de geldim
Aşık İbretî

Cenneti huruyi gılmani terk et
Sıtk ile gönlünü Hakka berket
Camiye gitme puthaneye git

Kaygusuz Abdal

Aşk ile

Alevi Forum

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.