Per. Eyl 24th, 2020

Alevi Siteleri

Alevi Siteleri Tanıtımı

Alevi Türküleri; Aleviliğin ve Alevi müziğin en temel unsurlarından biri muhalif oluşu, bir diğeri ise doğayı müziğinin ve kültürünün her yanına taşımasıdır. Muhalif oluşu sürekli Osmanlı devletinin baskısı altında olmasından kaynaklanıyor. Doğa ile yoğun içiçeliğini ise şöyle yorumlanabilir..
Alevilik bir anlamda birçok din kültürün sentezi olarak da tanımlanabilir. Çünkü Anadolu bir medeniyetler beşiğidir. Her gelen oraya bir şey bırakmış. Anadolu Aleviliği Şamanizm’den, Budizm’den, İslamiyet’ten, Yahudilik’ten, bir çok dinden, kültürden güzel yanlarını alarak sentezlemiş ve bugüne gelmiştir. Mesela Şamanizm’de doğa; ateş, güneş, su gibi doğal unsurlar kutsaldır. Bunlar Alevilikte’de böyledir.

Kaynak: www.aleviturkuleri.com

Bir cevap yazın