Paz. Eyl 26th, 2021

Alevi Siteleri

Alevi Siteleri Tanıtımı

Alevi Köyleri ve yerleşim alanlarına genel bir bakış

1 min read

Alevi halkı nüfusunun Türkiye’de üçte birinin köylerden göçebe olarak metropollere yerleşenler olarak başta İstanbul bölgesinde yaşayan Aleviler olmak üzere en yoğun olarak bulundukları yerleşim alanları Ankara, İzmir, Balıkesir, Adana, Bursa, Antalya ve Aydın diye sıralayabiliriz.


Çıkış noktası olarak Alevi Köyleri bazında Sivas, Malatya, Erzincan, Maraş, Tokat, Çorum ve Dersim illeri öne çıkar.
Bu illeri Antep, Erzurum, Kayseri gibi iller takip etmektedir. Türkiye’de en çok Alevi köyü ise 65’i Alevi ve Sünni Müslümanlar karışık olmak üzere toplam yaklaşık 482 Alevi köyüyle Sivas ili başı çekmektedir.

Yoğunluk olarak Sivas Alevi Köylerini sırasıyla hemen hemen yüzde yüz bir orantıyla Dersim ili takip etmektedir.Bu çerçeveden baktığımızda Dersim Alevilerin kalesidir diyebiliriz. Dersimde Aleviler ezici bir çoğunluğa sahiptir.

Bu listeyi Malatya, Erzincan, Tokat, Çorum, Maraş, Bingöl, Amasya, Erzurum, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Hatay, Elâzığ, Muş, Balıkesir, Mersin, Kars, Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Aydın illeri gelmektedir.

www.alevikoyleri.com

Türkiye ve Mezopotamya dışında ise Rumeli, Balkanlar ve Arnavutluk’ta yaşayan Bektaşiler, Batı İran, Luristan ve İran’ın doğusunda Horasan’da da küçük bir Aleviler yaşamaktadır. Aleviler tarih boyunca düz ovalardan uzak dağlık olan merkezi otoritenin baskısının ulaşamadığı bölgelerde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.