Pts. Eyl 27th, 2021

Alevi Siteleri

Alevi Siteleri Tanıtımı

Alevi asimilasyonu

2 min read

Alevilerin üzerindeki en büyük asimilasyonu Cemevleri ve Aleviliği bilmeyen sözde dedeler yapmaktadır. Burada şii islam figürleri donatılmış Arapça yazılar asılmış; dedelerimiz halife Ali propagandası yapmakta İslamı övmekte Alevilik adına bir şey anlatmamaktadırlar. Bir taraftan İran ve Suriyedeki şii islamcılar ve Caferiler devlet eliyle desteklenmekte Aleviler kadim Alevi-Bektaşi yolundan uzaklaştırılmaktadır.
Kurtuluş kendi elimizde ve kendi beynimizdedir. İlk etapta dönüşümü Aleviliğin doğru tanımı ve anlatılması sağlanmalıdır. Bilgisiz ve asimilasyoncu dedelerin yerine yolu ve yol ulularını bilen kişiler geçmelidir. Cemevlerindeki Halife Ali resimleri ve imamların resimleri kaldırılmalıdır. Biz Aleviyiz İslam değiliz.

SİZİN ALİ BİZİM ALİ

Bir Ali’niz var ki kendi Araptır,
Bu sizin ise bizim Ali kimdir?
Bir Ali’miz var, hem arş hem türaptır,
Bu bizim ise sizin Ali kimdir?

Bir Ali’niz var, devranı geçmiştir
O cengâver, halkı kesip biçmiştir,
Hem beni-âdemdir, yiyip içmiştir,
Bu sizin ise bizim Ali kimdir?

Bir Ali’miz var, kudretten hikmettir,
Doğmamıştır O, sırrı hakikattir,
Ölmemiştir O, evvel ve ahrettir,
Bu bizim ise sizin Ali kimdir?

Bir Ali’niz var, kan, kemik ve ettir,
Dürüstlük timsali halka ibrettir,
İlmin kapısı, işi nasihattır,
Bu sizin ise bizim Ali kimdir?

Bir Ali’miz var, hâkimi devrandır,
O, arşı alada sırrı mekândır,
Mülkü âleme yüce sultandır,
Bu bizim ise sizing Ali kimdir?

Bir Ali var, sahibi Zülfükardır,
Evlada baba, Fadime’ye yardır,
Cümle İslami âleme ikrardır,
Bu sizin ise bizim Ali kimdir?

Bir Ali’miz var, miraçta aslandır,
Nebiye yoldaş, meleğe mihmandır,
Bazen sır, bazen de ayan beyandır,
Bu bizim ise sizin Ali kimdir?

Bir Ali’niz var, faniden göçmüştür,
Topraktan halk olup, toprak olmuştur.
Cenneti Ala’da yerin seçmiştir,
Bu sizin ise bizim Ali kimdir?

Kundiklim, taptığın hak olan Ali,
Anadan doğmayıp, tek olan Ali,
Her beyne sığmayıp, sır olan Ali,
Bu bizim ise, sizin Ali Kimdir.

Binali Özdemir

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.