Per. Oca 28th, 2021

Alevi Siteleri

Alevi Siteleri Tanıtımı

AABK’ye soruyoruz: Bu cambazlık niye ve kime?

3 min read

Bu cambazlık niye?
Kimi kandırmak niyetindesiniz?

AABK (Avrupa Alevi Birlikleri Konfedarasyonu) kamuoyuna sunduğu bir bildirgede; “12 İmamlar Alevilikle çelişmez” diye açıklamada bulunmuş. Bir Alevi, ya da herhangi bir okur bu cümleden ne anlamalı?

Zira kurulan bu cümle, açık, berrak, duru ve net olmayan; aksine oldukcada bulanık olan bir cümle. Böylesi bir cümle gelişi güzel kullanılmış bir cümle değil, aksine bilinçli bir biçimde seçilmiş ve kullanılmış bir cümle.

Alevilerin içinde ve dışında yapılan tartışmalara ve açıklamalara bakıldığında böylesi bir cümlenin cambazlık edilerek, kurnazlıkla söylenmiş olduğunu görmemek ve anlamamak mümkün değildir.

Zira bütün Alevi kamuoyunun bildiği gibi, Alevilerin bütün dost ve düşmanları da bilmektedir ki, Aleviler içinde Aleviliği hazreti Ali ile ve 12 imamlarla açıklayan kesimler olduğu gibi; bunların islam’ın temsilcileri olduğunu ve dolayısıyla Alevi inancıyla herhangi bir alakalarının olmadığını söyleyenler de var.

AABK, “12 imamlar Alevilikle çelişmez” demekle üzerine düşen sorumluluk gereği, gerçeği açıklamaktan kaçındığı gibi, 12 imamların Alevilerin imamları olduğunu söylemekten utandığı ya da kaygı duyduğu için “12 imamlar Alevilikle çelişmez” gibi Alevi kamuoyunu ve toplumu aldatıcı bir ifade kullanmış gibi görünüyor.

AABK’ye sormak gerekiyor: “Siz böylesi bir cümleyle neyi anlatmak istiyorsunuz? on iki imamların Alevilikle çelişmezliğini ileri sürerken, on iki imamlar Alevi oldukları için mi Alevilikle çelişmez, yoksa; on iki imamlar Alevi olmadıkları halde mi Alevilikle çelişmezler?

Eğer 12 imamlar Aleviyse, tabii ki Alevilikle çelismeyecektir. Yok, eğer 12 imamlar Alevi değillerse, nasıl oluyor da Alevilikle çelişmiyorlar? AABK öncelikle bu konuda bir açıklama yapmalıdır: On iki imamlar Alevi midir, Alevi değil midir?

Yüzü yüzümüze benzemeyen, özü özümüze benzemeyen, aralarında kadına yer olmayan, kadının imamlığını bile red ederek kadını kendi içinde diştalayan, islam’ın kaşıntılı ve kasvetli bu erkek imamları nasıl oluyor da Alevilikle çelişmiyor?

Kimi, kimleri kandırmaya çalışıyorsunuz siz, ey AABK??

On iki imamların inanç kaynağı nedir? Alevilik’te imamlık mı, yoksa Pir ve Mürşidlik mi var??

On iki imamların inanç kaynağı Kuran-ı Kerim değil midir?Kuran-ı Kerimin sahibi islam değil midir? islam’a inanan Müslüman değil midir? Müslümanın yeri Camii değil midir?

Bütün bunlara rağmen Alevilerin ibadet yeri olarak Cemevini göstermeniz ne derecede bir tutarlılıktır? Bu hal ve gidişle “Camii, Cemeviyle çelişmez de” deyip Cemevlerini lüzum görmeyip Alevi toplumunu Camiiye davet etmeyeceğiniz, ya da Cemevlerini Camiiye çevirmeyeceğinizin bir garantisi var mı?

Görünen o ki; Sivas katliamından sonra Alevilerin örgütlenmesinde, Alevilerin uyanışında ve mücadelesinde büyük emekler verip ileri bir çıkış yapan AABK gelinen yerde, tam da yolun en kiritik yerinde ve anında vitesi geriye takmıştır.

Ama AABK şunu bilmelidir ki, artık geride gidilecek herhangi bir yol değil, koskoca bir uçurum vardır. Bu uçurum resmi ideolojinin faşist ırkçı ve inkârcı; tek din, tek millet ile ifade edilen Türk – islam sentezidir.

Seksen yıldır, bu faşist ırkçı resmi ideolijinin altında, asimilasyon eşliğinde, aşağılanan, horlanan, katlı vacip, kanı helal görülen ve fırsatını buldukca da, Kocgiri’de, Dersim’de, Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Gazi’de katliam ve kıyımdan geçirilen Aleviler bu resmi ideolojiyi tanımayacak ve bunun arkasındaki zalimlere biat etmeyecektir.

Aleviler bu resmi ideolojiye nasıl tavır aldıysa, bu resmi ideolojiyle barış amaçlı vitesi geriye alınan araca da asla binmeyecek ve sizinle birlikte yol almayacaklardır bilesiniz.

Kadim Alevi yolu ermişleri; sakallı, şalvarlı, islamın imamları değil, Pirlerimizdir. Biz insanlığımızı, Alevi kimliğimizi, on iki imamlardan değil, Pir Hünkar Hace Bektaşlardan, Pir Sultan Abdallardan öğrendik. Yüzyıllardır bu böyle geldi bundan sonrada böyle gidecektir.

Ozan Abbas Söylemez
25.12.2018

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.