Kadim Alevilik Yolu

Alevilik yolu yazılı bir kaynaktan gelmez. Semavi dinlerin yasak ve baskılarından dolayı sözlü olarak varlığını bu günlere getirmiştir.
Bu yolda Aşık dediğimiz ulu önderler yolun ne olduğunu gelecek kuşaklara aktarmak için bilgilerini nefesler yoluyla dillendirmişlerdir. Alevi yolu özellikle 7 ulu uzan( Pir Sultan Abdal, Nesimî, Viranî, Kul Himmet, Şah Hatâyî, Fuzulî, Yaminî) ve onların nefeslerini temel alır.

Alevi düşüncesi islam dininin bu topraklarda devlet dini ilan edilmesiyle yasaklanırsa, dışlanır. Yapılan gizli ibadetler mumsöndü iftiralarıyla karalanmaya baskı altında tutulmaya çalışılır. Bunlara ek olarak devlete hizmet eden sahte dedeler şiilik(Ali taraftarlığı ) üzerinden Alevileri İslama yakınlaştırmaya, kadim yollarından uzaklaştırmaya çalışılmıştır. Bu proje yüzyıllarca sürdüğünden başarılıda olunmuştur.

Aleviler kendilerini Arap çöllerinde bulmuş ne ahlakıyla ne ibadetiyle ne yaşam biçimiyle ilgisi olan gerici, işgalci ve kendi düşüncesine taban tabana zıt bir düşüncenin içerisinde kendini bulmuştur.

Geçmişi bir kenara bırakırsak yolumuzun kendi topraklarında özgürce ifadesi ve kabul görmesi için Arap misyonerliğini bırakarak ulularımızın sözlerine kulak vermeliyiz.
Unutmayalımki en büyük asimilasyon bizi ulularımızın nefeslerinden uzaklaştırmayla başlamıştır. Asimilasyoncular Alevi yolunun nasıl ilerlediğini bildiğinden özellikle 1500’lü yıllardan sonra bu nefesleri sahte mahlalarla islamî kılığa sokularak aktarmışlardır.
Bizim referans alacağımız nefesler bu deformasyondan uzak, islamın bu topraklarda devlet eliyle uygulanışından önceki nefesler olmalıdır.

Kazım İnan

Kaynak: Alevi Tube
Kaynak: Alevi Türküleri

alevi

alevi

Alevi Siteleri, Alevi Halk Kültürüne hizmet eden Alevi Haber, Alevi Türküleri, Alevi Nedir, Alevilik Nedir, Alevi Köyleri, Alevi Ünlüler, Alevi Forum ve Alevi Haber Ajansı ile Alevi Haberlerini yayınlayan Alevi Sitelerinin tanıtımını ve görmesini umut ettiği sağlamayı amaç edinmiş Alevi Sitesi çalışmasıdır. Alevi Siteleri Demokratik, Laik, Özgür ve Özgün vede Haktan ve Haklıdan yanadır.