Alevi Ezgileri, Alevi Türküleri ve Alevi Deyişleri

Alevi Ezgileri, Alevi Türküleri ve Alevi Deyişleri diye isimlendirilen Alevi müziği salt dinsel bir müzik olmayıp yaşamın içinde; gündelik sorunların, insani duyguların dile getirildiği gibi dini düşüncede hakikate ulaşmanın bir aracıdır. İslam dinine dair Müslümanların Müzik ile olan çelişkisinin aksine Alevilik inancı müziği kutsal gören ve ibadeti müzikle iç içe geçen ender inanışlardan biridir.

Bu nedenle müzik, kültürel anlamda bireyin sanatsal açıdan gelişmesini sağlayan, toplumsal olarak ise örgütleyen bir işleve sahiptir. Tarih boyunca geçerliliğini koruyan ve Alevi kimliğinin önemli unsurlarından biri olan müziğinin günümüzde metalaşıp/ yozlaştırılarak eğlence sektörüne sunulmaya başlanması muhalif bir yapıya sahip olan bu kültürel yapıya vurulan bilinçli bir darbedir.

alevi

alevi

Alevi Siteleri, Alevi Halk Kültürüne hizmet eden Alevi Haber, Alevi Türküleri, Alevi Nedir, Alevilik Nedir, Alevi Köyleri, Alevi Ünlüler, Alevi Forum ve Alevi Haber Ajansı ile Alevi Haberlerini yayınlayan Alevi Sitelerinin tanıtımını ve görmesini umut ettiği sağlamayı amaç edinmiş Alevi Sitesi çalışmasıdır. Alevi Siteleri Demokratik, Laik, Özgür ve Özgün vede Haktan ve Haklıdan yanadır.

Leave a Reply